Björn Wallén

Björn Wallén är direktor på Lärkkulla-stiftelsen som upprätthåller en stiftsgård och folkakademi i Raseborg, Finland. Har en lång erfarenhet av folkbildning och vuxenutbildning i Finland och Norden, med början som lärare på en U-landslinje på Lärkkulla år 1986. Brinner för empowerment av människor och grupper, och har varit ledare för ca 1000 seminarier och evenemang. Global fostran och frivilligarbete, demokrati, livsåskådning och religion, samt integration av nyanlända är några av Björns fokusområden. Skriver på NVL-bloggen


bjorn.wallen@larkkulla.net

Av vad byggs en nation?

Idag borde vi tydligare klargöra var gränsen går mellan sund och osund nationalism, med kopplingar till bildning och pedagogik.

[Mere...]

Reformation – revolution – pedagogikens mål?

Den 31 oktober år 1517 är en märkvärdig dag som lade grunden till folklig bildning i Norden och Europa.

[Mere...]

Vandra in på svenska i Finland?!

Det finns en seg fördom om att det inte går att integrera invandrare på svenska i Finland. Själva fördomen är så vanlig att den även odlas i tvåspråkiga sammanhang där svenskan har en mer betydande andel.

[Mere...]

Nyeste billeder