Kontakt koordinatorer og kontaktpersoner

NVL:s koordinatorer informerar om nordiska projekt, nätverkande i Norden, konferanser och andra mötesplatser. Om du har du synpunkter, frågor eller förslag får du gärna ta kontakt. Kontaktuppgifterna hittar du nedan. I nätverket jobbar en huvudkoordinator, en administrativ koordinator, nationella koordinatorer i varje nordiskt land och kontaktpersoner i de självstyrande områdena, samt en webbredaktör.

Vill du kontakta redaktionen för DialogWeb?

 

Huvudkoordinator
Antra Carlsen

Kompetanse Norge,
Karl Johansgt 7 Sentrum
Pb. 236, 0103 Oslo, Norge
gsm: +45 601 33 750
antra.carlsen@kompetansenorge.no
www.kompetansenorge.no  

Administrativ koordinator
Albert Einarsson

Vox,
nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Karl Johansgt 7 Sentrum
Pb. 236, 0103 Oslo, Norge
tel. +47 23 38 13 83
gsm +47 41 30 60 71
albert.einarsson@kompetansenorge.no
www.kompetansenorge.no 

Webbredaktør
Johanni Larjanko

Bildningsalliansen 
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
gsm: +358 44 770 6592
johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi
www.bildningsalliansen.fi

 

 

National koordinator - Sverige
Svante Sandell

Skolverket
106 20 Stockholm 
Besöksadress: Fleminggatan 14 
tel. +46 08 5273 3510 
gsm: +46 0733 773 510
svante.sandell@skolverket.se
www.skolverket.se


National koordinator - Finland
Päivi Rosnell

Kansalaisopistojen liitto KoL –
Medborgarinstitutens förbund MiF ry
Annankatu 12 A 15 /Annegatan 12 A 15
00120 Helsinki / 00120 Helsingfors, FINLAND
Mob + 358 40 564 4492.
paivi.rosnell@kansalaisopistojenliitto.fi  
www.kansalaisopistojenliitto.fi

Astrid Krohn
Nasjonal koordinator - Norge
Astrid Krohn

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Akersgata 41, 0158 Oslo 
tel. +47 22 41 00 00
gsm +47 907 22 380
astrid.krohn@vofo.no
www.vofo.no

 

 

National koordinator - Island
Sigrún Kristín Magnúsdóttir

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Skipholti 50b, 105 Reykjavík
tel. +354 862 6601
sigrunkri@frae.is
www.frae.is

National koordinator - Danmark
Maria Marquard

DPU /Århus universitet,
Tuborgvej 164, 2400 København NV
tel. +45 8716 3548
gsm: +45 6133 9836
marq@edu.au.dk

 


Kontaktperson - Færøyene
Eyðun Gaard

Yrkisdepilin / Det Offentlige Kontor for Erhvervsuddannelser
Hoyvíksvegur 72
P.O. Box 3279
FO-110 Tórshavn
tel. +298 55 066 
eydung@yrkisdepilin.fo

 


 

 


Kontaktperson - Grønland
Kistâra Motzfeldt Vahl

Nuna tamakkerlugu ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning
Postboks 4101
3900 Nuuk
tel. +299 38 36 43
kiva@aqqut.gl