Vision

nordiskeflagg_510
Norden – Sammen er vi stærkere
De nordiske samarbejdsministre kom med en fælles vision for det nordiske samarbejdet den 6. februar 2014

MR-U Program


Nytt nordiskt samarbetsprogram
Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U) har besluttet et nytt samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning», som gjelder fra 2015.

Nordiska prioriteringar

NVL:s arbete baserar sig på Nordiska Ministerrådets program för utbildning och forskning (MR-U) ”Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning” och de prioriteringar som avser vuxnas lärande inom de årliga sektorprogrammen som bestäms av orförande landet i Nordiska Ministerrådet. 
 

NVL bidrar till aktiviteter under 2017 enligt önskemål och förfrågan från Norges ordförandeskap i NMR.

 

 

 

 

 

Norge 2017

Det norska ordförandeskapet har fokus på Norden i omställning, Norden i Europa och Norden i världen.

Läs intervjun med ekspedisjonssjef Eivind Heder i Kunnskapsdepartementet.

Läs mer om sektorsprogrammet för utbildning

Finland 2016

sektorprogram2016_finland.jpg
Finland 2016
Sektorns huvudtema är ”Digitalisering, delaktighet och kompetensutveckling” och det övergripande temat är ”Vatten, natur och människor”. Läs

Danmark 2015

sektorprogram2015_danmark.jpg
Uddannelse, forskning og innovation dansk formandskabs fokusområder
Der er udpeget fire fokusområder for arbejdet under det danske formandskab: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis.

Island 2014

2014_04
Uddannelsesprojektet Biophilia står centralt i Islands formandskabsår
Biophilia er et uddannelsesprojekt der bygger på Björk Guðmundsdóttirs ideer og det bliver centralt i Nordisk ministerråds islandske formandskabsår 2014.

Sverige 2013

Bildtext: – De nordiska länderna sneglar ofta på varandra för att hitta bra lösningar, säger Torun Rudin inför Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.
Sverige tar stafettpinnen och satsar på ökad delaktighet
Ett minskat utanförskap är huvudtemat när Sverige blir Nordiska ministerrådets ordförandeland. Inom utbildningsområdet kommer flera konferenser och aktiviteter att äga rum under året.

Norge 2012

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.
Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner
Formannskapet i Nordisk Ministerråd er i 2012 i Norges hender. Tittelen på formannskapsprogrammet er «Velferdsstaten i et nordisk perspektiv» og utdanningsprogrammet følger opp under tittelen «Velferd i praksis».

Finland 2011

Byggarbetsplats3_Johannes_Jansson_norden
Tvärsektoriellt och klimatsmart ska det nordiska samarbetet vara
Tvärsektoriellt och klimatsmart ska det nordiska samarbetet vara