Svensk Nordplus Vuxen 2011

NVL samarbetar med Nordplus program och förmedlar resultat från projekt inom vuxmas lärande.
Följande artiklar är skrivna för att synliggöra erfarenheter med Nordplus i olika länder i Norden
och invitera organisationer att använda möjligheter inom Nordplus.
Artiklarna är skrivna av Clara Henriksdotter och publicerade under år 2011.